Miljø og etikk

Fra ord til handling - samfunnsansvar i leverandørkjeden!

Initiativ for etisk handel (IEH) er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.

Melings er ISO 9001 & 14001 sertifisert

Melings var en av de første i vår sektor som ble sertifisert gjennom ISO 9001 og ISO 14001. Sertifiseringene garanterer for systematisk kvalitetskontroll og fokus på miljø og bærekraft.
Fra 01.01.2021 krever vi også at våre underleverandører skal være tilsvarende sertifiserte.

ISO 9001 setter standarden i vårt komplette system for kvalitet i alle ledd. Systemet tar utgangspunkt i de høye forventningene våre kunder skal ha til kvalitet og etterlevelse av lover og forskrifter på alle nivåer og overalt hvor vi opererer. Kvalitetssystemet består naturligvis også av prosesser for kontinuerlig forbedring.

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring, og bidrar i praksis til et sterkt fokus på reduksjon av miljø- og klimabelastning i hele vår virksomhet. Alle prosedyrer og rutiner dokumenteres og både sertifisører og våre kunder kan når som helst kreve innsyn i relevant dokumentasjon.
En viktig del av våre kvalitetsrutiner er at det ved produksjon av større varepartier utføres direkte kontroll gjennom varslede og ikke-varslede besøk på fabrikker vi samarbeider med. Dette gjør vi selv med egne ansatte, eller i samarbeid med erfarne partnere på stedet. Slike kontroller har fokus på alt fra kvalitet, materialbruk og etterlevelse av avtalte miljøstandarder, til ansattes vilkår og at det ikke benyttes barnearbeid.

Vi tror på åpenhet som en forutsetning for langsiktig og troverdig drift. På forespørsel oppgir derfor Meliings alltid også navn og adresse til våre underleverandører og produsenter.

Miljøprodukter

Gjør et grønt valg og kjøp miljøprodukter med trykk hos oss.

Klikk her for å se et utvalg av våre miljøprodukter